Volgende bijeenkomst: januari 2020

Neem contact op om er bij te zijn!

Oprichting VKGI

Vereniging van Kleine GGZ Instellingen

 

De afgelopen jaren hebben we collega’s uit het GGZ veld ontmoet en daar van geleerd. Maar we hebben ook gemerkt dat we elk op zoek zijn naar hoe we kunnen blijven voldoen aan alle regels en wetgeving waar we mee te maken hebben als GGZ instelling. We passen daarbij nauwelijks in het LVVP, noch het GGZ Nederland profiel.

Het voorstel is met een aantal bestuurders van kleine GGZ instellingen of zorgaanbieders 4 keer per jaar een bijeenkomst te organiseren, waarin we elkaar leren kennen, aansluiting zoeken en van elkaar’s deskundigheden gebruik kunnen maken. Wellicht kan dat uitmonden in een formele belangenorganisatie.

 

Doelstellingen

 • organiseren van periodieke overlegmomenten voor bestuurders van kleine GGZ instellingen, met als aandachtspunten:
  • uitwisselen van informatie en ervaringen
 • behartigen van de belangen van kleine GGZ zorgaanbieders
 • gesprekspartner zijn naar en betrokken zijn bij:
  • zorgverzekeraars
  • NZa en de overheid
  • lokale en regionale partijen betreffende de jeugd GGZ
  • partijen betrokken bij het opleiden van GGZ professionals
  • formuleren van kwaliteitsbeleid binnen de GGZ
 • organiseren van een samenwerkingsstructuur waarmee we kunnen bijdragen aan de vermindering van de wachttijd, bijvoorbeeld door onderlinge verwijzing en differentiatie/specialisatie
 • bijdragen, in welke vorm dan ook, aan de acute psychiatrische zorg in Nederland